Prehľad novinárskej praxe

Autor: Gustáv Murín | 6.2.2019 o 11:56 | (upravené 7.2.2019 o 9:23) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  82x

Publikujem od stredoškoských čias. Doteraz je to viac ako 3600 článkov vo viac ako 50-tich periodikách na Slovensku aj v zahraničí.

Pedagogická činnosť:

Katedra masmediálnej komunikácie FMK UCM, 2010-2012

Predn.: Psychológia a sociológia médií

Seminár: Autorská literárna tvorba, Seminár kreativity a Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl

Prax so študentmi: denní, externí, dištanční + učitelia stredných škôl

Ďalšia prax: vedenie bak. prác, posudz. bak. a doktorandských prác, účasť v štátnicových komisiách

Možnosť nových predmetov: Zábava a zábavné programy v médiách, Globalizácia médií a mediálneho priemyslu, Metódy mediálnej manipulácie, Popularizácia vedy v médiách, Teória a prax blogovania, Elektronické médiá

 

Samostatné prednášky:

Médiá na Slovensku po roku 1989 (výročná konf. Zväzu novinárov Fínska, Helsinki, 2003).

Prevencia drogovej závislosti (SOŠ Farského č.9, Petržalka, BA, 2012x2).

Genéza Policajného zboru SR od roku 1989 (Akadémia PZ SR, 2013).

Mafia na Slovensku (Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2014).

Dlhovekosť ako dosiahnuteľný cieľ (Akad. tretieho veku, Záh. Bystrica, 2015).

Manažment médií v krízových 90. rokoch (Kat. žurnalistiky FiF UK, 2016).

Manažment alebo manipulácia médií (Kat. žurnalistiky FiF UK, 2017).

Biológia televízneho diváka (UCM, Kat. masmed. 2018).

Prepojenie ekonomiky a organizovaného zločinu, zákonitosti a hrozby (Fak. manažmentu, Prešovská univerzita, 2018).

Elektronické médiá ako nosiče literárneho textu (UCM, Kat. masmed. 2018).

 

Iné aktivity:

Autor case-study „Slovak Revolving Investment Fund” pre Harvard University, USA (1994),

Slovenský zástupca časopisu PLAYBOY (1994),

Field Study Evaluator (Antioch University, 1999),

Expert Európskej komisie pre literárne projekty v programe Culture 2000 pre rok 2002,

Bologna Process National expert pre CHEPS, University of Twente, the Netherlands (2009),

Oponent dizertačnej práce v študijnom odbore Filmové umenie a multimédiá, VŠMU (2017).

 

Účasť na konferenciách a publikácie v zborníkoch:

+ Média jako překážka v komunikaci, konf. v Litoměřicích (Votobia, 2003, ČR).

+ Dialog vědy s uměním, konf. v Čes. Budějovicích (Věda a umění, 2003; ČR).

+ Velké literatury malých národů, konf. v Litoměřicích (Votobia, 2003, ČR).

+ Umění jako komunikační jazyk, konf. v Litoměřicích (Votobia, 2005, ČR).

+ Slovo a moc – výnimočnosť zápasu stredoeurópskych autorov s ideológiou v celosvetovom kontexte (Acta Univ. Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Studia Moravica IV, Symposiana, Olomouc, 2006, s.229-238).

+ Globalizujúci sa literárny hrdina v globalizovanom svete (Zborn. MS – Literárna veda č.1/2010).

+ Literatúra ako masmediálny apendix (Médiá a umenie – Megatrendy a médiá, ed..: S. Magál,

   M. Mistrík, D. Petranová, FMK UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7, 315-320.).

+ Slovo a moc (MediasRes č.3/2018, Praha).

+ 60. kongres FIJET (Marakéš, delegát, 2018).

 

Publikačná činnosť:

denníky – Smena, Práca, Večerník, Národná Obroda, SME, Pravda, Nový Čas (séria čl.) a i.

týždenníky – Nové slovo, Technické noviny, Echo (seriál), Extra S (seriál), Kultúrny život, Knižná revue, Moment (2xseriál), Magazín Národnej Obrody (seriál), M-Report, Plus 7 dní, Nový ČASopis (seriál), ČAS, Slobodný Piatok (seriál), Výber, Slovenka, Život, Pravda (sob. príloha – seriál), Domino Fórum, Týždeň, Trend, Euro-Domino, Slovo...

dvojtýždenníky – Film a divadlo (seriál), Literárny týždenník...

mesačníky – Elektrón, Eva, Gama magazín (seriál), Kormorán, Dotyky, Playboy, Kankán, Duel, Pulsus, Javisko, Rodina, Slovenské pohľady, RAK, Romboid, Ženský magazín (seriál), Žena (seriál), Fantázia (seriál), Formula Excellent, What´s on (seriál), Rebecca (seriál), Račiansky výber, Beauty Woman, Zem a vek, Goldman...

štvrťročníky a i. – Traveller, Travel Service Magazine...

české - Lidové noviny, Mladý svět, Tvar, Vesmír, Kmen, Slovenské dotyky (Praha) a i.

iné zahraničné – Zanbel-e-Gham (Afghanistan), The Envoy (Bangladéš), Diwan (Bosna & Hercegovina), In Focus (Cyprus), Feral Tribune + Lettre Internationale + Vijenac + Glas Slavonije (Chorvátsko), Kadambini + Swatantra Varta + Saar Sansaar (India/Hindi), ArtPanorama (Rumunsko), Magazine P.E.N. International (Veľká Británia), TV mag. (Egypt), The Oklahoma Daily + Oklahoma Gazette + Campus Connections-Norman (USA); Yomiuri + Giallo Quarterly (Japonsko); Hufvudstadsbladet (Fínsko); Diena (Lotyšsko), Tribuna (Rusko), Start (Macedónsko), Hlas ľudu (Srbsko) a i.

 

internetové – E-politika.eu, Česká média, Neviditelný pes, Britské listy, JeToTak.sk,

                       Woman.sk, Webnoviny/Hydepark, Euro-Domino, SME.sk, Pravda.sk,

                       parlamentnelisty.sk, parlamentnilisty.cz, Literární noviny, ProtiProudu a i.

 

blogy – Pravda.blog (od jan. 2011, 451 čl., celková čítanosť: 2 249 220x, priem. čít.

             4987x, max. čít. jedného príspevku 107 000x), SME.blog (2008 – 2011, opäť od

             2014, 276 čl., celková čít. cca 414 403.sk, priem. čít. 1496)

 

Z toho rozhovory s: chirurg Dr. Christian Barnard, Dr. Miroslavom Holubom (Literárny týždenník a Nové slovo, neskôr aj knižne ako doslov ku knihe Model človeka, Slov. spisovateľ, 1990), Jaroslavom Holoubkom (Romboid), Jiřím Janouškom (Nové slovo), Petrom Scherhauferom a Pavlom Rímskym (Smena), Jaroslavom Hovorkom (Romboid), Bohumilom Hrabalom (Romboid), Ondřejom Neffom (Kultúrny život), Lajošom Grendelom (Obrana lidu´91), Milanom Lasicom (Lit. týždenník a Dotyky), Miroslavom Hubáčkom (Kultúrny život, Nár. obroda a Gama magazín), Kerry Shawn Keyes-om (Lit. týždenník), Karolom Wlachovským (Lit. týždenník), Stanislavom Štepkom (CS-Playboy, Lit. týždenník), Petrom Dvorským (Lit. týždenník), Andrejom Blatnikom (Lit. týždenník),  Ryszardom Kapuścińským (Lit. týždenník), prof. Liborom Ebringerom (Lit. týždenník), Dr. Jánom Drgoncom (Nár. Obroda), Ivanom Gabovičom (Nár. Obroda), Dr. Pavlom Malovičom (Nár. Obroda, Pravda), Dr. Vladimírom Novotným (Nár. Obroda), Květou Fialovou (Pravda), prof. Yukio Yamorim (Život), Ľubošom Ftáčnikom (Pravda), Dr. Miroslavom Plzákom (Playboy), Marekom Vašutom (Pravda/Moment) a viacerými ďalšími…

 

Rozhlas, divadlo, film:

* poviedky, fejtóny a glosy pre rozhlas v Bratislave, Košiciach, Prahe a Ostrave 

* účinkovanie a autorský podiel na predstaveniach študentských div. Fyloxéra a Pegasník (1979–1983)

* propagácia a spoluprodukcia študentských divadelných programov Fujarová show, Rýchlokurz geniality a i. (1981–1983)

* zakladateľ prvého porevolučného samizdatu Hlas kotolne (1989–1992) 

* autor rozhlasových hier Niečo navyše (1988, ocenené), Causa da Vinci (1989), Ochrancovia (1991), Čím chceš byť v roku 2004? (1991), Osudy ako kamene (1992), Kolotoč (1997), Iba česť dáva zmysel osudu (1998), Na  konci s druhým dychom, Bar Nebeskej pohody, Koncoročné prekvapenia, Keď slnko vychádza a Čo mám robiť?

* autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995); Majú chlapi rodiť? (1996) a diskusie Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia (1996) 

* autor divadelného kabaretu Výpredaj (1983), divadelnej feérie Jánošík-land,

* autor televíznej inscenácie Nežiaduci  (1999)

* autor krátkeho art-filmu Vyrástol z prostého ľudu (uvedené v Karlových Varoch na CILECT, 1983) 

* samostatná T.V. relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie “Kto príde po nás, ak nie potopa” (21 častí + záverečná beseda, 52 repríz, 1995, 1996)

* samostatná rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)

* samostatná T.V. relácia Myslím teda som – žena (živé vysielanie, 1997)

* účinkovanie a autorský podiel na T.V. reláciách: TKM, Litera, Dialóg, Obscéna, Kultúrna revue a iné

* moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií: Matematika prevážne vážne, Kľúčovou dierkou, Cviker/Playboy, Téma, Zelená šanca (živé vysielanie)… 

* samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 

* pravidelná relácia o vede Premeny, SRo (2000–2004)

* relácia o vede Laboratórium, SRo (2010)

* T.V.  blogy na TV Bratislava (od r. 2009–2015)

* 12-dielny seriál TV dokumentov „Mafiáni“ (RTVS, 2015; vysielané: marec – jún 2016)

* Mafiáni, Pro Alfa, 2016 (6xDVD).

* Borženský kontra Kolárik – mafiánska vojna na Východe, Gustáv Murín a TERAZ MEDIA, a.s., 2017 (DVD).

* Jozef Roháč – príbeh zabijaka mafie, Gustáv Murín a TERAZ MEDIA, a.s., 2017

* Peter Čongrády – slušne vychovaný mafián, Gustáv Murín a TERAZ MEDIA, a.s., 2018

* samostatná rozhlasová relácia o vede, Spektrum, 23 dielov, RTVS-SRo (2018)

* samostatná rozhlasová relácia o novinkách v Európe, Euroskop, 8 dielov, RTVS-SRo (2018)

* relácia pre seniorov Senior-klub, pilotný diel, RTVS-SRo (2018).

 

Umiestnenia a ocenenia:

* Cena časopisu Slovenské pohľady za esejistiku a publicistiku (1996)

* Cena E.E.Kischa za vedecko-popularizačnú knihu „A stanete se bohy“ (2003)

* Cena detskej poroty čas. Fifík za poviedku (2005)

* 3. miesto v stredo-európskej novinárskej súťaži CEE Award (2006)

* Cena Panta Rhei za najpredávanejšiu knihu roku 2009

* Cena časopisu Slovenské pohľady za esejistiku a publicistiku (2016)

* National External Information Service Award (Vietnam, 2016)

* Humanista roku 2018.

 

* prednášky a besedy v zahraničí: 1995: Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies a 2x pre South East Junior High School, USA), Cedar Rapids (pre Hamilton College, USA), Norfolk (pre Old Dominion University a Art School, USA); 1996: Záhreb (Chorvátsky PEN-klub), Ljubljana (Slovinský PEN-klub), Praha (Český PEN-klub); 1999: Praha (Slov. Inšt.); 2000: New Delhi (J. Nehru Univ., School of Int. Stud., India), Kathmandu (Tribhuvan Univ., Nepál), Praha (PEN-klub), Praha (Slov. inšt.); 2001: Univ. of Oklahoma (Norman, USA), Praha (Slov. inšt.); 2002: 3xČeské Budějovice (Dni slovenskej kultúry, Dialóg vedy a umenia, Townshend Int. School), Litoměřice, Ohrid (Macedónsko), 2xUniv. of Iowa + Northwestern University (USA); 2003: Litoměřice, Čes. Budějovice, Helsinky, Jerevan, Praha, Sarvaš (Maď.), Mexico City; 2004: 3xPraha (PEN konf., Archa, krst knihy), Nicosia, 2xOttawa + Toronto, Tállya (Maďarsko), Litoměřice, Sarvaš, Čes. Budějovice, Oslo, Paríž; 2005: Olomouc (konf. na OU), Litoměřice; 2006: Bled (Slovinsko), Litoměřice, Viedeň, Ljubljana (kniž. veľtrh); 2008: Krakow; 2009: Lille, Thessaloniki (kniž. veľtrh); 2010: Nový Sad, Tokio, Ottawa + Toronto (Kanada); 2011:  Luhačovice, Našice (Chorvátsko), Mlynky + Budapešť + Sarvaš + Békešská Csaba + Slov. Komlóš + Szeged; 2012: Moravská Třebová; 2013: Moravská Třebová, Záhreb + Ljubljana, Bled (Slovinsko/PEN), Veliko Tarnovo; 2014: Bled (Slovinsko/PEN), Praha (kniž. veľ.), Havl. Brod (kniž. veľ.), Báčsky Petrovec; 2016: České Budějovice, Budapešť (kniž. veľ.), Kosovo (lit. fest)…

 

Knižne

Debutoval v roku 1989 v češtine, na Slovensku bola kniha zakázaná. Doteraz vydal 50 kníh (z toho 7 v češtine, 2x anglicky, po jednej vo francúzštine, v hindí, chorvátsky, bulharsky, srbsky a maďarsky). Celkove sa predalo viac než 275 000 výtlačkov všetkých kníh autora. Vydal tiež 33 E-kníh, 9 audio-kníh, 7 DVD a 2 knihy v Braillovom písme. Až 304 textov autora bolo preložených do 50 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 81 mestách Slovenska a 30 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.

 

Monografia o médiách:  VŠETKO JE INAK (vyd. Matice slovenskej, 2007)

 

Knižné publikácie na internete:

* Ako sa máš (román, gasbag.wz.cz, 2005).

* Taká normálna Amerika (séria cest. príbehov, www.JeToTak.sk, 2007 + euro-domino.sk, 2008)

* Túlačky po Španielsku (séria cest. príbehov, www.cez-okno.eu, 2008)

* Rádioaktívni! (novela, sme.sk, júl – aug. 2008, 15 častí, pribl. 30 000 čit.)

* Mafia na Slovensku (sme.sk, okt. – dec. 2009, 30 častí, viac ako 600 000 čit.)

* Boss všetkých bossov (www.sme.sk, jún – júl 2011, 18 častí, viac ako 360 000 čit.)

   + ďalšie s viac ako 4 470 000 čítaní.

 

Výtlačky týchto kníh sú k dispozícii v zahraničí:

British Library, Cambridge University Library, Cleveland Public Library, Columbia University, Czech and Slovak Museum and Library in Cedar Rapids, Library of Congress, Indiana University, International Museum Samarkand, Int. Writing Program Library – Univ. of Iowa, Harvard University, Památník národního písemnictví v Prahe, New York Public Library, Northwestern University, School of Slavic and East European Studies (London), Budapešť + Sarvaš, The Research Library of South Bohemia, University of Iowa, UCLA, University of Oklahoma, University of Pittsburgh, University of Toronto, University of Washington, Library of Armenanian Writers Union v Jerevane, Slovenský inštitút v Budapešti, Slovenský inštitút vo Varšave, Internationella Biblioteket Stockholm, Czech Cultural Institute Stockholm, PEN Cyprus Library, Ottawa University, Oslo University, INALCO – Paríž, Slovenský inštitút v Paríži, Maison des Langues Vivantes á Bruxelles...

 

Knižnice v Čechách: Praha, Brno, Český Krumlov, Děčín, Havířov, Jindřichův Hradec, Hranice, Klatovy, Kroměříž, Mělník, Moravská Třebová, Most, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Lomnice nad Lužnicí, Olomouc, Opava, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Říčany, Hustopeče, Rokycany, Svitavy, Třeboň, Ledeč, Varnsdorf + 14 ďalších

 

 Popularizácia vedy

*  Časopisecky vyšlo od roku 1978 viac ako 390 článkov popularizujúcich vedu na Slovensku i vo svete, z toho seriály v dlhodobých rubrikách pre Národnú Obrodu a Pravdu.

*  Autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995), Majú chlapi rodiť? (1996), autor a moderátor diskusie „Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia“ (1996) 

*  samostatná T.V. relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie „Kto príde po nás, ak nie potopa“ (21 častí + záverečná beseda, 52 repríz, 1995, 1996) 

*  samostatná vedecká rubrika v STV relácii pre deti Crn-crn (2000)

*  moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií: Matematika prevážne vážne, Téma… 

*  samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 

*  pravidelná relácia o vede v Slovenskom rozhlase, Premeny (2000 – 2004)

*  pravidelná relácia o vede v Slovenskom rozhlase, Laboratórium (2010)

*  pravidelná rubrika o vede v časopisu Slovenské pohľady (od roku 2011…)

* samostatná rozhlasová relácia o vede, Spektrum, 23 dielov, RTVS-SRo (2018)

 

Viedol televízne, rozhlasové a novinové rozhovory so 107 vedeckými pracovníkmi ako:

chirurg Dr. Christian Barnard, Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., prof. Dr. Daniel Vlček, CSc.; Doc. Dr. Jozef Nosek, CSc.; rektor prof. Ferdinand Devínsky, DrSc.; prof. Libor Ebringer, DrSc.; prof. Ján Breza, DrSc.; prof. MUDr. László Kovács, DrSc; Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a Doc. Silvia Pastoreková, DrSc.; Dr. Emil Ginter, DrSc.; prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.; Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.; MUDr. Vladimír Novotný, CSc.; MUDr. Miroslav Holub, DrSc.; prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.; prof. MUDr. Juraj Profant, CSc.; prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.; PhDr. Dušan Fabian; MUDr. Štefan Krajčík, CSc.; prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc.; Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc.; Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.; Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.; prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.; prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.; prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.; prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.; prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.; prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.;  prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. a doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.; prof. Ing. Svetozár Katuščák, CSc.; prof., Ing., Dušan Bakoš, DrSc. Dr.h.c.; prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. a ďalší…

 

Členstvo: člen Slovenského centra PEN International (od 1993, tajomník: 1995-1997, predseda: 2000-2002, 2002-2004 a predseda: 2009-2011, čestný predseda od 2011...), člen Slovenského syndikátu novinárov (od 1994), člen Rímskeho klubu (od 1995), člen World Innovation Foundation (od 2002), člen FIJET (od 2016).

 

Zahraničné štipendiá:

* Trojmesačný pobyt na „International Writing Program“, na UI, Iowa City (USA, 1995).

* Press-trip do Indonézie (1995, vedúci skupiny).

* Šesťmesačný projekt „Creative Reporting Facing the Challenge of the 21st Century“ pod vedením 

   Ryszarda Kapuścińského (Poľsko, 19971998).

* Dvojmesačný autorský pobyt v Ledig House (USA, 1998).

* Nezávislé štipendium ArtsLink realizované na University of Oklahoma (USA, 2001).

* Autorský pobyt v Chateau de Lavigny + cestovné štipendium Pro Helvetia (Švajčiarsko, 2002).

* International Writing Program na UI, Iowa City, USA, prednášajúci (USA, 2002).

* Press-trip do Izraela (2004, vedúci skupiny).

* Spisovateľský pobyt v Sičevu/Niš (Srbsko, 2007).

* Spisovateľský pobyt, Fund. Ekemel, Lefkes – Paros, (Grécko, 2009).

* Spisovateľský pobyt, Fundación Valparaiso, Mojácar (Španielsko, 2010).

* Press-trip Tureckom, grant tureckého Min. kultúry a turistiky (Turecko, 2010, samostatne).

* Press-trip do Gruzie (2014, vedúci skupiny).

* Press-trip do Tuniska (2015, účastník).

* Press-trip do Indonézie (2015, vedúci skupiny).

* Press-trip do Vietnamu (2016, vedúci skupiny).

* Press-trip do Gruzie (2018, účastník).

* Press-trip na Ukrajinu (2018, samostatne).

* Press-trip do Srbska (2018, účastník).

 

Uvedený v encyklopédiách: Kto je kto v č.s. sci-fi (1994,1999), Roland Retro (1996), Who´s who in the world (Marquis, USA, od 1997…), Who´s who in science and engineering (Marquis, USA, od 1998…), Who´s who in medicine and healthcare (Marquis, USA, 1998 – 2000), Dictionary of international biography (Cambridge, Great Britain, od 1998),  People of the 20th Century (Cambridge, Great Britain, 1998, 1999), International who´s who of contemporary achievement (American Biographical Institute, 1998, 2001, 2003), Kto je kto v botanike na Slovensku (SAV, 1998), Literárny kalendár (vyd. SSS, 1999), Internetová encyklopédia slovenských autorov (Format, 1999), Slovník slovenských spisovateľov (Libri, Praha, 1999), Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (Slov. nár. knižnica, 2001), Slovenská fantastika do roku 2000 (Národné osvetové centrum, 2001), Malý slovník slovenských spisovateľov (Knižné centrum, 2002), Album der Slowakischen Schriftsteller (Centre for Information on Literature, 2002), International Directory of Distinguished Leadership (American Biographical Inst., 2003), Album of Slovak Writers (Centre for Information on Literature, 2003), Who is Who v Slovenskej republike (Zug Verlag, 2004), 2000 Europeans in 21st Century (Cambridge, 2004), Dejiny slovenskej literatúry III (2004, 2006), Slovník slovenských spisovateľov (2005), International Who's Who of Authors and Writers (Routledge, U.K., 2007), The International Who’s Who (Routledge, U.K., 2007), Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2008), Školský lexikón slovenských spisovateľov (2010), Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky (Oxford, 2014, 2015), The International Who's Who of Authors and Writers (Routledge, U.K., 2015), The International Who's Who of Authors and Writers (Taylor & Francis Books, 2015) a i…

+ na web-stránkach: artistswithoutfrontiers.com; litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com,

                                  amazon.com a i.

 

Monografia o diele:  B. Baranová – Búranie mýtov v diele Gustáva Murína, dipl. práca, FiF UK,

                                                            2002.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?